De FamiliewapensZover hebben wij vier familiewapens gevonden.Het eerste is gedateerd 1389 en was gevonden in 1929, getiteld Das Wappen der familien AengenEijndt, Aengeneijndt, Angenendt und Aengenendt.

Het behoorde van Diederich Anghen-Ende.

Beschrijving:
Schild gedaante: Duitstoernooi.
Schild kleur: Azuur of blauw.
Golvende degens gekruist: Zilver.
Helm: IJzer.
Helmkleed: Azuur-zilver.
Helmtopsieraad: Azuur-zilver.


Het tweede dateert 1750 - 1776 was voor het eerst vermeld in een testament op 13 Januari 1776 te Elten en was gebruikt bij Euginius Johannes Henricus Angenendt. Het was ook gebruikt bij Joannes Aengenent, een neef 1e gemengd van Euginius, als het handelsbedrijfwapen voor het handelsbedrijf L. Van Zuijlen & J. Aengenent te Rotterdam als vermeld 21 November 1810 no. 106 in de courant "courier van Amokedam". Lodevicus van Zuijlen (Louis) was getrouwd met Anna Aengenent een zuster van Joannes. Dit wapen is ook beschreven in de collectie van R. T. Muschart , 81Q. Volgens de Heraldiek systeem is het wapen van Jan aengen Endt de vader van Eugenius het zelfde alleen zonder de barensteel met vier hangers.

Beschrijving:
Schild gedaante: Duitstoernooi.
Schild kleur: Keel of rood.
Karkas: Zilver.
Barensteel met vier hangers: Zilver.
Helm: IJzer.
Helmtopsieraad: Keel-zilver.
Helmkleed: Keel-zilver.


Van het derde wapen weten we niet van wie het was en wanneer het voor het eerst was gebruikt. Wij zagen alleen het schild gezandstraald en gekleurd in glas.

Beschrijving:
Schild gedaante: Duitstoernooi.
Schild kleur: Keel of rood.

Band (rechter schuinebalk): Zilver.


Het vierde wapen is volgens ons een nep. Ten eerste het was uitgegeven bij boekhandel-antiquariaat "de Heraut" te Rotterdam. Ten tweede geen gegevens van wie dit wapen was en van wanneer. Ten derde het schild is in drieën verdeeld met de afbeeldingen van een bok met een boom aan de linker kant, een haan en drie driebladige klaver aan de rechter. Geen van de Angenenten in de stamboom is getrouwd geweest met een Bos, Boom, Bok, Geit of een samenvoeging in de naam bv Boschman of Bokma. Ten vierde het is een Spaans schild de Angenenten komen uit het Hertogdom van Kleve.

Beschrijving:
Schild gedaante: Spaans.
Linkerkant schild: Beige.
Linkerkant bok tegen boom: Sinopel of groen.
Rechterkant schild: Goud.
Rechtsboven haan: Sinopel of groen.
Rechtsbeneden drie driebladig klaver: Sinopel of groen.
Helm: Sinopel of groen.
Helmkleed: Sinopel-goud-rood en beige.
Kroon: Keel-goud en sinopel.

Hoofd-pagina
Home