Dịch vụ hậu cần khác

Dịch vụ vận chuyển: PETROSETCO cung cấp dịch vụ vận chuyển cho các khách hàng là Tập đoàn Dầu khí Việt Nam và các đơn vị trong ngành, các nhà thầu dầu khí trong và ngoài nước. Hiện nay, với khoảng 100 xe ô tô với nhiều chủng loại, PETROSETCO đã đáp ứng tốt nhu cầu sử dụng với chất lượng dịch vụ cao theo yêu cầu của khách hàng.
Dịch vụ lao động: PETROSETCO có chức năng cung cấp các dịch vụ lao động cho các nhà thầu nước ngoài tại Việt Nam, đồng thời cung cấp dịch vụ lao động cho các đơn vị trong ngành như Vietsovpetro, PV Gas, Nhà máy Lọc dầu Dung Quất, Nhà máy đóng tàu Dung Quất, PTSC…
Đơn vị thành viên thực hiện dịch vụ:
  • (Dịch vụ vận chuyển và lao động)
  • , (Dịch vụ lao động)