De Home pagina van de Families Angenent

Takken van de Stamboom
Familiewapens
Namen nog niet in de stamboom
E-mail me!
Genealogie Online geneanet
Waar komt de naam vandaan?


De naam Angenent is afgeleid van aen gen Eijndt uitgesproken als " an gen end ". Wat vrij
vertaald in hedendaags Nederlands is " aan de einde van " of " aan de andere kant van ".
Dat kan zijn een weg of straat, een hek of afscheiding, een meer of rivier. In het geval van de
Angenenten schijnt het een meer of rivier te zijn. Maar helaas hebben wij nog niet uitgevonden
welke rivier of meer maar vermoeden de rivier Niers.

De naam aen gen Eijndt ( Angenent ) komt al voor zo vroeg als in 1255.
Oorspronkelijk de naam komt uit Geldern aan de rivier de Niers in het Hertogdom van Kleve, toen
Hollands grondgebied en verspreiden zich naar plaatsen zoals Rees, Elten, Steenderen, Dinxperlo
(Süderwich ), Wageningen, Haarlem, Rotterdam enz. In Geldern zijn drie kastelen, Grotelears,
Diersdonk en Haag waar van de laatste twee liggen aan de rivier Niers. Aan de andere kant van
het Kasteel "Haag" lag vroeger "Hof aen gen Eijndt" wat was verwoest bij oorlogshandelingen
ca 1504.

In vroeger dagen waren de naamhouders Rooms Katholiek maar rond de 17e eeuw
trouwde sommigen met Nederduits Gereformeerde ( Calvinist ) en die takken bleven protestant.
Het verhaal dat the Angenenten Hugenoten waren uit Frankrijk valt hier dan ook uit elkaar.

Ook gaat er een verhaal rond dat de Familie Angenent van Adel was en een familiewapen hadden.
Hier moeten wij even het verhaal uit de watten halen. Het is waar dat mensen van Adel hebben een
familiewapen maar dat betekend niet dat als je een familiewapen hebt dat je van Adel bent.

In de vroegerdagen waren er veel mensen die niet schrijven of lezen konden zo om hun
handtekening te zetten gebruikte men een zegelring met het wapen van de betrekkende familie
en was daarom familiewapen genoemd, maar als het hoofd van de familie overleed werd het
wapen vernietigd ( niet meer gebruikt ) en een nieuw wapen gemaakt voor de nabestaande.
Familiewapens werden ook uitgegeven bij vorstenhuizen aan families die een goede daad of
werk verrichte. Iedereen kan een familiewapen aanvragen en registreren zolang als het geen
kopie is van een bestaand wapen. Er zijn verschillende familiewapens van de Angenenten maar
er is er maar een officieel geregistreerd bij het Centraal Bureau van Genealogie te Den Haag.
Het is van de familie Eugenius Johannes Henricus Angenendt en gebruikt bij Johannes
Aengenent . Dit wapen was voor het eerst genoemd in het testament van Eugenius Angenendt
13 Januari 1776 te Elten en later gebruikt bij Johannes Aengenent tezamen met Louis van Zuijlen
als hun bedrijfswapen onder firmanaam L van Zuijlen en J Aengenent te Rotterdam als vermeld
in de " Courier van Amokedam " van 21 November 1810 no. 106. De naam was geschreven als
Aengenendt en later verbeterd tot Angenendt en een aantekening zegt " zie Aengen Eijnde ".

De naam Angenent is op verschillende manieren geschreven, maar schijnt toch allemaal
familie van elkaar te zijn. Bijvoorbeeld Jan Aengenent is de vader van Eugenius Angenendt en
Jacobus Angenent volgens het doopregistratieboek, als je kunt zien zijn alle drie de
achternamen verschillend geschreven maar is toch de zelfde familie. In een ander geval hebben
we de zelfde situatie, in het doopboek van Wageningen staat dat de vader van Richardus
Aengenendt is Gaugerici Aengenendt maar in het doopboek van Bennekom staat een half broer
van Richardus, Gerardus Angennent, zijn vader is Gerardus Angennent terwijl op het doop
bewijs van de vader zijn naam is Gerhardus Angenent. Zo Gaugerici Aengenendt, Gerardus
Angennent en Gerhardus Angenent is een en dezelfde persoon. Wij hebben daarom in de
verschillende takken van de stamboom de officiële namen geschreven en tussen haakjes andere
spellingen die wij gevonden hebben.

De reden dat er zoveel verschil is in de naam komt omdat de registratie van geboorte, huwelijk
en overlijden was gedaan bij de Kerken. De personen die de taak hadden om de gebeurtenis op
te schrijven schreven het zoals zij dachten dat het geschreven moest worden en soms vertaalde
zij het in Latijns of Frans. Dit veranderde in de begin van 1800 ( 1812 ), registratie was toen
overgenomen bij de burgerlijke staat en Napoleon commandeerde dat alle burgers een vaste
achternaam moesten hebben.

Op het ogenblik wonen er ongeveer 300 families met de naam Angenent, 30 met Aangenendt,
20 met Angenendt, 5 met Aangenent en 5 met Aengenent in Nederland. In Duitsland ongeveer
350 families met de naam Angenendt en 50 met Angenent.

De Angenenten hebben zich sinds de helft van de 19e eeuw al over de wereld verspreid. De
eerste officiële geregistreerde emigratie was in 1860 bij de familie Hendrikus Tjerk Angenent,
leeftijd 42 aangekomen te Iowa, Amerika, maar eerder was Jacobus Bernardus Angenent
vertrokken naar de Ned. Oost Indië, ongeveer 1841, waar het eerste kind werd geboren 1855.
Hendrikus en Jacobus zijn half broers van elkaar . Jacobus's jongste zuster ging ook naar
Batavia waar zij trouwde in 1846. Wij kunnen natuurlijk debuteren dat in die tijd Ned.
Oost_Indië was een gedeelte van Nederland en wij beschouwen deze takken van de stamboom
ook als Nederlanders. Zover als wij weten wonen er op het ogenblik in Amerika 8 families (18 personen ),
Canada 15 families ( 33 personen ), Australië 4 families ( 9 personen ), Engeland 1 familie ( 5 personen ),
Oostenrijk 1 familie ( 3 personen ), Duitsland 49 families ( 123 personen ),
Frankrijk 2 families ( 5 personen ), Zuid_Afrika 2 families ( 5 personen ) en Zweden 1 familie ( 4 personen ).

Van al de Angenenten in de stamboom zijn er vijf Angenenten die volbloed Angenent zijn met
andere worden een echte Angenent. Hun vader is Abraham Angenent en moeder Wilhelmina Angenent.

Om terug te komen of de familie Angenent van Adel was, daar hebben wij geen officieel bewijs
van gevonden. Wat we hebben gevonden is de familie Jan Aengenent geboren te Halteren
gehuwd met Anna Maria Holterman op 26 September 1723 te Gendt, Gelderland. Jan, soms
geschreven als Joannes, en Anna hadden zeven kinderen de eerste drie kinderen hadden als
peter en meter " Maria Eugenia Vorstlichen Genaden van Elten en Vreden gebooren Ricks
Gravinne van Manderscheit Blanckenheim etc etc en min Heer Baron Carlos Daniel de Javille "
de laatste vier kinderen hadden familieleden, buren of vrienden als peter en meter. De zoon van
Jan, Eugenius Angenendt gehuwd met Barbara Carles ( Caal, Caalen ) op 19 Mei 1754 te Elten
had zes kinderen. De eerste vier hadden als peter en meter familieleden de laatste twee hadden
" Maria Francisca Vorstin van Elten, Antonius van de Sande Rechter van Elten ".

Hieruit kunnen wij drie dingen concluderen:

1. Dat deze familie was van Adel.

2. Dat deze familie had vrienden die van Adel waren, of

3. Dat deze familie werkte voor een familie dat van Adel was.

Als we nu terug kijken naar die tijd van deze familie en in dezelfde omgeving, vonden wij de
volgende beroepen van verschillende families Angenent, hoe je het ook schrijft, schoenlapper,
daghuurder, koetsier, bleeker, boerenknecht, arbeider, pottenkramer, koopman, oppasser,
klompenmaker, meester timmerman, kleermaker en landbouwer. Nauw hoe je het ook bekijkt dit
zijn allemaal middel en lagerklas beroepen en zeker niet het beroep van een familie van Adel.

Daarom mogen we concluderen dat deze familie waarschijnlijk werkte voor of bevriend waren met een familie die van Adel was.

Christopher D Angenent.